Sjieuwke Henricus Julius Huber

Persoonsgegevens

FamilienaamHuber
VoornaamSjieuwke
PatroniemHenricus Julius
Familierelatievrouw
Geboorte / doop12-12-1684, Leeuwarden
Burgerlijke staatGehuwd
KerkgenootschapNederlands Hervormd
Huwelijk
Beroep
Herkomst1734, Leeuwarden
Vertrek1737, Leeuwarden
Overleden
Grafzerk
Medische gegevens

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Huber Georgius (Ulricus) hoofd 08-04-1675
Franeker
Leeuwarden 1734 27-07-1737
Huber Sjieuwke (Henricus Julius) vrouw 12-12-1684
Leeuwarden
Leeuwarden 1734 1737Leeuwarden
Adams Jyskje (Klases) geen 23-07-1716
Franeker
Dienstmeid TO 51 1736 1737TO
51
Thanks!

Uw bijdrage betreft :