Sine Herman Aukes Kuijpers

Persoonsgegevens

FamilienaamKuijpers
VoornaamSine Herman
PatroniemAukes
Familierelatiezoon
Geboorte / doop07-03-1890, Franeker
Burgerlijke staatOngehuwd
KerkgenootschapNederlands Hervormd
Huwelijk
BeroepKellner, Sergeant
Herkomst15-06-1892, TW 83
Vertrek28-04-1905, TW 89
Overleden20-10-1944, Tjimahi, Indonesië
Grafzerk
Medische gegevens
BijzonderhedenTweede Wereldoorlog: Oorlogsslachtoffer : Zoon van Auke Sikkes Kuijpers, Koopman, later winkelier en caféhouder, en Maria Elisabeth Vonk.
Bijzonderheden
Tweede Wereldoorlog: Oorlogsslachtoffer : Zoon van Auke Sikkes Kuijpers, Koopman, later winkelier en caféhouder, en Maria Elisabeth Vonk.

Uit de dienstboden register van Alkmaar vernemen we dat Sine Herman op 1 januari 1900 aldaar stond ingeschreven, vervolgens in 1904 ingeschreven te Leeuwarden als Kellner, wonende aan de Zuiderplein W 105. Op 9 augustus 1907 vertrok Sine Herman naar Rotterdam. Op 6 november 1909 komt Sine Herman bij het Regiment Grenadiers en jagers als Sine Herman Aukes Kuijpers

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Kuijpers Auke (Sikkes) hoofd 11-01-1857
Leeuwarden
Winkelier TW 83 15-06-1892 28-04-1905 TW
89
15-06-1909, Apeldoorn
i
Vonk Maria Elisabeth (Sijnes) vrouw 07-09-1855
Hardegarijp
TW 83 15-06-1892 28-04-1905 TW
89
26-08-1948, Apeldoorn
i
Kuijpers Albertina Hermina (Aukes) dochter 02-05-1885
Ternaard
TW 83 15-06-1892 30-04-1900
Groenloo
20-12-1955, Apeldoorn
i
Kuijpers Albertina Hermina (Aukes) dochter 02-05-1885
Ternaard
Groenloo 03-10-1900 28-04-1905TW
89
20-12-1955, Apeldoorn
i
Kuijpers Hermina (Aukes) dochter 28-8-1886
Ternaard
TW 83 15-6-1892 28-4-1905 TW 89
Kuijpers Sikke Dirk (Aukes) zoon 20-3-1888
Ternaard
TW 83 15-06-1892 29-09-1904 Veendam ?
i
Kuijpers Sine Herman (Aukes) zoon 07-03-1890
Franeker
Kellner, Sergeant TW 83 15-06-1892 28-04-1905 TW
89
20-10-1944, Tjimahi, Indonesië
i
Kuijpers Hendrika Pietje (Aukes) dochter 23-11-1893
Franeker
28-04-1905 TW
89
>1949
i
Kuijpers Jeltje (Aukes) dochter 07-07-1895
Franeker
28-04-1905
TW 89
07-08-1941, Zutphen
i
Schaafsma Albertus (Jans) geen 02-07-1862
Harlingen
Onderwijzer TW 83 15-06-1892 28-07-1893
Idsegahuizen
28-07-1949, Bussum
i
Bouma Tjeerd (Kornelis) geen 14-05-1870
Feerwerd
Boekhouder Ferwerd 28-07-1892 01-07-1893 WV
26
22-03-1898, Franeker
i
Koning, de Dirk (Dirks) geen 07-12-1876
Goes
Directeur gasfabriek Amsterdam 07-12-1904 01-05-1905 TW
89
13-08-1933, Meppel
i
Hansma Sientje Hermina (Reitzes) nicht 11-06-1880
Dokkum
Onderwijzeres Leeuwarden 15-03-1900 01-10-1900 EO
12
28-08-1962, 's Gravenhage
i
Hansma Freerkje (Reitzes) nicht 27-08-1881
Dokkum
Leeuwarden 24-04-1901 30-10-1902 Assen  ca. 1962, Laren (NH).
i
Thanks!

Uw bijdrage betreft :