Sijbrand Cornelis Wijbenga

Persoonsgegevens

FamilienaamWijbenga
VoornaamSijbrand
PatroniemCornelis
Familierelatiezoon
Geboorte / doop21-04-1845, Franeker
Burgerlijke staatOngehuwd
KerkgenootschapDoopsgezind
Huwelijk
Beroep
Herkomst
Vertrek1847, EW 22
Overleden
Grafzerk
Medische gegevens

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Wijbenga Cornelis hoofd 18-06-1811
Franeker
Secretaris Franekeradeel Harlingen 1843 1847EW
22
Zijlstra Margaretha Dina Cornelia vrouw 21-05-1817
Harlingen
Harlingen 1843 1847EW
22
Wijbenga Sijbrand (Cornelis) zoon 21-04-1845
Franeker
1847EW
22
Wijbenga Beerta Hendrica (Cornelis) dochter 07-06-1847
Franeker
1847EW
22
Thanks!

Uw bijdrage betreft :