Sijbe Sijbes Homminga

Persoonsgegevens

FamilienaamHomminga
VoornaamSijbe
PatroniemSijbes
Familierelatiezoon
Geboorte / doop29-1-1921, Hieslum
Burgerlijke staatOngehuwd
KerkgenootschapRooms Katholiek
Huwelijk
Beroep
Herkomst30-5-1928, Hieslum
Vertrek
Overleden18-7-2014, Franeker
Grafzerk
Medische gegevens
BijzonderhedenHij was gehuwd met Margaretha Alida Steneker.
Bijzonderheden
Hij was gehuwd met Margaretha Alida Steneker.

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Homminga Sijbe (Sjoukes) hoofd 26-12-1875
Tirns
Arbeider Hieslum 30-5-1928 28-4-1955
i
Hoekstra Elisabeth vrouw 17-1-1875
Westhem
Hieslum 30-5-1928
Homminga Eling (Sijbes) zoon 1-12-1903
Hieslum
Hieslum 30-5-1928 17-5-1934 Wilhelminastr 42 30-7-2007, Franeker
i
Homminga Sjoerd zoon 17-6-1905
Hieslum
Boereknecht Hieslum 30-5-1928 8-4-1932 Harlingen
Homminga Sjieuwke dochter 23-4-1907
Hieslum
Ugoclooster 30-5-1928 20-5-1931 Harlingen
Homminga Marijke dochter 6-4-1909
Hieslum
Dienstbode Ugoclooster 30-5-1928 2-5-1934 Salverderweg 17
Homminga Frans zoon 12-6-1911
Hieslum
Boereknecht Irnsum 9-7-1930 14-4-1937 Dokkum
Homminga Otte zoon 20-8-1913
Hieslum
Boereknecht Rauwerderhem 21-6-1929 7-7-1930 Irnsum
Homminga Otte zoon 20-8-1913
Hieslum
Boereknecht Irnsum 10-6-1931
Homminga Akke dochter 23-11-1917
Hieslum
Hieslum 30-5-1928 21-6-1929 Roodhuis
Homminga Akke dochter 23-11-1917
Hieslum
Dienstbode Oosterend 8-8-1929 10-7-1936 Amsterdam
Homminga Akke dochter 23-11-1917
Hieslum
Dienstbode Amsterdam 8-4-1937 12-1-1938 Amsterdam
Homminga Sijbe (Sijbes) zoon 29-1-1921
Hieslum
Hieslum 30-5-1928 18-7-2014, Franeker
i
Homminga Klaas (Sijbes) zoon 20-5-1923
Hieslum
Hieslum 30-5-1928 24-03-2011, Harlingen
Werff, van der Ybeltje Maria geen 24-3-1917
Dronrijp
Dienstbode Dronrijp 3-1-1938
Thanks!

Uw bijdrage betreft :