Reiner Pieters Ens

Persoonsgegevens

FamilienaamEns
VoornaamReiner
PatroniemPieters
Familierelatiezoon
Geboorte / doop03-12-1716 , Franeker
Burgerlijke staatOngehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst
Vertrek1750, TO 47
Overleden

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Looda Hankje (Klases) Schoondochter 1718
Franeker
29-04-1740 1743TW
64
Hoitje (Reinders) geen 23-09-1678
Franeker
Minnertsga 23-09-1722 06-01-1723
i
Ens Lucia (Sikkes ) vrouw 07-05-1682
Franeker
TO 115 1712 17-03-1721
Engeltje (Klases) vrouw 29-05-1687
Leeuwarden
Leeuwarden 24-01-1722 16-06-1723
(Ens) Pieter (Martens) hoofd 23-10-1687
Stavoren
Mr timmerman TO 115 1712 1750
i
Garama Ida Schoondochter 05-04-1699
Franeker
08-02-1739 1743TO
91
Posthumus Hendrikje (Hendriks) vrouw 18-05-1699
Stavoren
Workum 13-11-1723 22-02-1745
i
Ens Sicco (Pieters) zoon 19-04-1711
Franeker
TO 115 1712 1743TW
64
Ens Joukje (Pieters ) dochter 20-12-1712
Franeker
1750TO
47
Ens Marten (Pieters) zoon 05-09-1714
Franeker
1743TO
91
Ens Reiner (Pieters ) zoon 03-12-1716
Franeker
1750TO
47
Ens Louisa (Martens) Kleindochter 12-03-1741
Franeker
1743TO
91
Ens Pieter (Siccos) Kleinzoon 28-03-1741
Franeker
1743TW
64
Ens Lasake (Siccos) Kleinzoon 09-05-1742
Franeker
1743TW
64
Thanks!

Uw bijdrage betreft :