Pietje Tjallings Prins

Persoonsgegevens

FamilienaamPrins
VoornaamPietje
PatroniemTjallings
Familierelatiedochter
Geboorte / doop22-05-1870, Franeker
Burgerlijke staatOngehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst25-05-1870, EW 61 ( Vossegatsteeg 10 )
Vertrek1871, EW 104 ( Vijverstraat 4 )
Overleden31-05 1954, Franeker
Bijzonderhedendochter van Tjalling Tjerks Prins en Antje Gjalts douma. Ze is overleden te Franeker, met woonadres Sneek. Op 07-04-1895 te Sneek gehuwd met Gjalt Jans Douma, Schipper, zoon van Jan Douma, schipper, en Pietje Spoelstra, overleden. Bij het huwelijk wordt een kind, genaamd Wijtske erkend. (Geboren 13-02-1885).
Bijzonderheden
dochter van Tjalling Tjerks Prins en Antje Gjalts douma. Ze is overleden te Franeker, met woonadres Sneek. Op 07-04-1895 te Sneek gehuwd met Gjalt Jans Douma, Schipper, zoon van Jan Douma, schipper, en Pietje Spoelstra, overleden. Bij het huwelijk wordt een kind, genaamd Wijtske erkend. (Geboren 13-02-1885).

In Amsterdam gevonden: Ingeschreven 12-10-1888 op de Plantage Badlaan 11 als diensbode. Op 30-10-1888 gaat ze weer naar Franeker. Op 16 februari 1891 staat ze geregistreerd op de Nieuwe Prinsengracht 21. In mei 1891 vertrekt ze weer. In mei 1891 staat ze gergistreerd op W.Lepelstraat 67, In mei 1891 wordt ze hier uitgeschreven naar de Pietje Tjallings Prins

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Fokkema Anne (Ernst) hoofd 01-10-1802
Menaldum
Arbeider WV 27 1828 1838 WV
27
Reitsma Antje (Sijbes) vrouw 1799
Hitzum
WV 27 1828 1838 WV
27
Fokkema Grietje (Annes) dochter 14-06-1822
Franeker
WV 27 1828 1838 WV
27
Fokkema Ernst (Annes) zoon 07-05-1824
Franeker
WV 27 1828 1838 WV
27
Fokkema Fokke (Annes) zoon 14-01-1827
Franeker
WV 27 1828 1838 WV
27
Prins Tjalling (Tjerks) hoofd 18-08-1820
Aalsum, Metslawier
Arbeider EW 61 ( Vossegatsteeg 10 ) 25-05-1870 1871 EW
104 ( Vijverstraat 4 )
03-04-1875, Franeker
i
Douma Antje (Gjalts) vrouw 08-01-1831
Franeker
EW 61 ( Vossegatsteeg 10 ) 25-05-1870 1871 EW
104 ( Vijverstraat 4 )
24-12-1916, Franeker
i
Prins Tjerk (Tjallings ) zoon 08-09-1854
Franeker
EW 61 25-05-1870 1871 EW
104
24-04-1891, Franeker
i
Prins Gjalt (Tjallings) zoon 20-01-1857
Franeker
EW 61 25-05-1870 1871 EW
104
25-06-1949, Franeker
i
Prins Wijtske (Tjallings) dochter 27-03-1866
Franeker
EW 61 25-05-1870 1871 EW
104
02-04-1915, Franeker
i
Prins Pietje (Tjallings) dochter 22-05-1870
Franeker
EW 61 ( Vossegatsteeg 10 ) 25-05-1870 1871 EW
104 ( Vijverstraat 4 )
31-05 1954, Franeker
i
Thanks!

Uw bijdrage betreft :