Pieter Watzes Visser

Persoonsgegevens

FamilienaamVisser
VoornaamPieter
PatroniemWatzes
Familierelatiezoon
Geboorte / doop28-9-1901, Franeker
Burgerlijke staatOngehuwd
KerkgenootschapNederlands Hervormd
Huwelijk
Beroep
Herkomst1-11-1906, WV 29
Vertrek4-12-1911 UB 27
Overleden
Grafzerk
Medische gegevens

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Visser Watze (Willems) hoofd 18-9-1875
Midlum
Arbeider WV 29 1-11-1906 4-12-1911
UB 27
Former Maatje (Pieters) vrouw 20-12-1877
Franeker
WV 29 1-11-1906 4-12-1911
UB 27
Visser Willem (Watzes) zoon 8-4-1900
Franeker
WV 29 1-11-1906 4-12-1911
UB 27
Visser Pieter (Watzes) zoon 28-9-1901
Franeker
WV 29 1-11-1906 4-12-1911
UB 27
Visser Hette (Watzes) zoon 16-8-1906
Franeker
WV 29 1-11-1906 4-12-1911
UB 27
Visser Klaas (Watzes) zoon 29-7-1910
Franeker
4-12-1911
UB 27
Thanks!

Uw bijdrage betreft :