Nicolaas Sierks Beuker

Persoonsgegevens

FamilienaamBeuker
VoornaamNicolaas
PatroniemSierks
Familierelatiezoon
Geboorte / doop11-07-1908, Franeker
Burgerlijke staatOngehuwd
KerkgenootschapRooms Katholiek
Huwelijk
Beroep
Herkomst
Vertrek1909, KV 19
Overleden
Grafzerk
Medische gegevenshttps://historischcentrumfraneker.nl/fotos/a-02-02-01358/
BijzonderhedenMedische gegevens. Koepokken vaccinatie
Bijzonderheden
Medische gegevens. Koepokken vaccinatie

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Beuker Sierk hoofd 22-08-1880
Almenum
Timmerknecht VH 6 01-05-1906 1909KV
19
Kroes Lolkje vrouw 23-11-1878
Leeuwarden
TO 37 01-05-1906 1909KV
19
Beuker Nicolaas (Sierks) zoon 11-07-1908
Franeker
1909 KV
19
i
Thanks!

Uw bijdrage betreft :