Minke Thomas

Persoonsgegevens

Familienaam
VoornaamMinke
PatroniemThomas
Familierelatievrouw
Geboorte / doop1710 , Leeuwarden
Burgerlijke staatGehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst1782, EN 35
Vertrek
Overleden1791

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Yntema Ynte (Jacobs ) hoofd 1711
Metslawier
Executeur EN 35 1782 1793EO
61
Minke (Thomas) vrouw 1710
Leeuwarden
EN 35 1782 1791
Thanks!

Uw bijdrage betreft :