Martinus Lambert Keidel

Persoonsgegevens

FamilienaamKeidel
VoornaamMartinus Lambert
Patroniem
Familierelatiegeen
Geboorte / doop04-03-1838, Hasselt
Burgerlijke staatOngehuwd
KerkgenootschapNederlands Hervormd
Huwelijk
BeroepOnderwijzer
Herkomst10-12-1864, Barneveld
Vertrek1865, EO 24
Overleden
Grafzerk
Medische gegevens

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Oosterbaan Evert (Klases) hoofd 29-05-1798
Harlingen
Logementhouder EW 3 1847 22-05-1868 Leeuwarden
Andringa Tietje (Taekes) vrouw 03-07-1802
Franeker
EW 3 1847 . 19-09-1866
Oosterbaan Petronella (Everts) dochter 05-11-1826
Franeker
EW 3 1847 18-06-1856Leeuwarden
Oosterbaan Suffridus (Everts ) zoon 30-08-1828
Franeker
EW 3 1847 29-09-1854Amsterdam
Oosterbaan Klaas (Everts) zoon 28-08-1835
Franeker
EW 3 1847 13-02-1868
Hesterman Nicolaas Christiaans Herman geen 1791
Amsterdam
Koopman in stoffen Amsterdam 1849 20-01-1850 Amsterdam
i
Lamring Elske geen 25-06-1812
Bolsward
Dienstmeid Leeuwarden 14-05-1867 11-06-1867Harlingen
Overeem, van Everdina geen 23-08-1823
Leeuwarden
Dienstmeid Dongjum 12-09-1851 27-02-1855Leeuwarden
Andringa Klaas neef 05-01-1832
Franeker
TO 70 1852 05-03-1855Schalsum
Keidel Martinus Lambert geen 04-03-1838
Hasselt
Onderwijzer Barneveld 10-12-1864 1865EO
24
Wouters Eeuwkje (Klases) geen 16-11-1838
Franeker
Dienstmeid TN 19 1861 1863TN
19
Kok Antje geen 05-07-1839
Woudsend
Dienstmeid Leeuwarden 29-05-1866 11-05-1867Leeuwarden
Waldus Egbert (Jans) geen 22-02-1842
Oldebekoop
Logementbediende Bolsward 09-03-1868 26-04-1869Olderbekoop
Woude, van der Albertje (Jacobs) geen 15-09-1842
Aalsum
Dienstmeid Leeuwarden 13-06-1863 28-10-1864Leeuwarden
Faber Janke (Hanses) geen 11-07-1844
Berlikum
Dienstmeid Tzummarum 02-01-1866 1869TW
26
Vries, de Aaltje geen 21-02-1845
Almenum
Dienstmeid Baard 17-05-1864 1865Almenum
Siekman Ymkje geen 16-10-1845
Leeuwarden
Dienstmeid Leeuwarden 01-06-1864 12-11-1864Leeuwarden
Tamsma Jacobje geen 11-03-1864
Leeuwarden
Dienstmeid Leeuwarden 23-06-1865 22-08-1865Leeuwarden
Thanks!

Uw bijdrage betreft :