Maaike Hesselus Coumans

Persoonsgegevens

FamilienaamCoumans
VoornaamMaaike
PatroniemHesselus
Familierelatiedochter
Geboorte / doop1635, Franeker
Burgerlijke staatongehuwd
KerkgenootschapNederlands Hervormd
Huwelijk
Beroep
Herkomst1653, TW 25
Vertrek18-10-1656, Dokkum
Overleden
Grafzerk
Medische gegevens

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Coumans Hesselus (Dominicus) hoofd 1602
Franeker
Oud secretaris/Pedel TW 25 1653 22-8-1661 Overl.
i
Beijma, van Maaike (Pieters) vrouw 1598
IJlst
TW 25 1653 1657
Coumans Aarentje (Hesselus) dochter 1632
Franeker
TW 25 1653 17-08-1654Leeuwarden
Coumans Maaike (Hesselus) dochter 1635
Franeker
TW 25 1653 18-10-1656Dokkum
Coumans Hubrechje (Hesselus) dochter 1640
Franeker
TW 25 1652 1661TW
25
Huber Ulricus (Zacharias) geen 13-03-1636
Dokkum
Professor, welsprekendheid, geschiedenis en rechten 1657-1694 Straatsburg 18-05-1656 1661TO
114 ( Breedeplaats 8 )
08-11-1694, Franeker
i
Althuisen Agnes (Agneta) (Hermanus) geen 03-07-1641
's-Gravenhage
Dokkum 04-12-1659 1661TO
114 ( Breedeplaats 8 )
13-08-1663
i
Thanks!

Uw bijdrage betreft :