Klaaske Sietzes Mourits

Persoonsgegevens

FamilienaamMourits
VoornaamKlaaske
PatroniemSietzes
Familierelatievrouw
Geboorte / doop15-04-1779 , Grouw
Burgerlijke staatGehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst1814, Oldeboorn
Vertrek1816, Harlingen
Overleden

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Sjollema Johannes (Piers ) hoofd 05-08-1778
Grouw
Kantoorbediende Oldeboorn 1814 1816Harlingen
Mourits Klaaske (Sietzes ) vrouw 15-04-1779
Grouw
Oldeboorn 1814 1816Harlingen
Sjollema Sietske (Johannes) dochter 07-09-1803
Leeuwarden
Oldeboorn 1814 1816Harlingen
Sjollema Hieke (Johannes ) dochter 13-09-1812
Oldeboorn
Oldeboorn 1814 1816Harlingen
Sjollema Tetje (Johannes ) dochter 07-02-1814
Oldeboorn
Oldeboorn 1814 1816Harlingen
Sjollema Sietze (Johannes ) zoon 21-06-1815
Franeker
27-08-1815
Thanks!

Uw bijdrage betreft :