Johanna Cornelia Vriemoet

Persoonsgegevens

FamilienaamVriemoet
VoornaamJohanna Cornelia
Patroniem
Familierelatienicht
Geboorte / doop1733, onbekend
Burgerlijke staatOngehuwd
KerkgenootschapNederlands Hervormd
Huwelijk
Beroep
Herkomst1753, Loenen aan de Vecht
Vertrek1757, TO 139
Overleden
Grafzerk
Medische gegevens

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Vriemoet Emo Lucius (Bernards) hoofd 11-11-1699
Emden
Professor Oosterse talen en Hebreeuwse oudheden 1760-1761 TO 89 1737 15-6-1760, Franeker
i
Lammigje (Wijbrands) geen Loenen aan de Vecht
Nederlands Hervormd
Dienstmeid TO 89 1737 04-10-1738Hoogeveen
Vriemoet Johanna Cornelia nicht 1733
onbekend
Loenen aan de Vecht 1753 1757TO
139
Anna (Hessels) geen 05-09-1717
Leeuwarden
Dienstmeid TO 89 1737 09-02-1761
Leeuwarden
Drabbe Everwijn (Jacobus) geen 01-09-1732
Goes
Student theologie Middelburg 1754 1757 TO
139
12-05-1799
i
Thanks!

Uw bijdrage betreft :