Johanna Cecilia Willems Bakker

Persoonsgegevens

FamilienaamBakker
VoornaamJohanna Cecilia
PatroniemWillems
Familierelatievrouw
Geboorte / doop17-02-1789, Franeker
Burgerlijke staatGehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst12-09-1819, Leeuwarden
Vertrek1820, EN 82
Overleden

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Rengers Hendrik (Jans) hoofd 1782
Epe, Duitsland
Katoenverver Enschede 1817 1820EN
82
Bakker Johanna Cecilia (Willems) vrouw 17-02-1789
Franeker
Leeuwarden 12-09-1819 1820EN
82
Rengers Johannes Wilhelmus (Hendriks) zoon 14-07-1820
Franeker
1820EN
82
Brakenhof Arend Hoerink (Franciscus ) geen 1814
onbekend
01-08-1817
i
Thanks!

Uw bijdrage betreft :