Johan Dirk Jacobs Tamminga

Persoonsgegevens

FamilienaamTamminga
VoornaamJohan Dirk
PatroniemJacobs
Familierelatiezoon
Geboorte / doop31-3-1872, Franeker
Burgerlijke staatOngehuwd
KerkgenootschapChristelijk Gereformeerd
Huwelijk
Beroep
Herkomst
Vertrek
Overleden19-4-1872, Franeker
Grafzerk
Medische gegevens

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Tamminga Jacob (Wijbes) hoofd 2-1-1845
Peins
Arbeider EN 43 1871 1874
WV 8
Weijer Luutske (Johans) vrouw 22-3-1850
Franeker
WV 1 1871 21-4-1882, Franeker
Tamminga Johan Dirk (Jacobs) zoon 31-3-1872
Franeker
19-4-1872, Franeker
Tamminga Johan Dirk (Jacobs) zoon 28-9-1873
Franeker
1874
WV 8
Thanks!

Uw bijdrage betreft :