Jelle Reinders Zoethout

Persoonsgegevens

FamilienaamZoethout
VoornaamJelle
PatroniemReinders
Familierelatiezoon
Geboorte / doop13-03-1838 , Sneek
Burgerlijke staatOngehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst1843, EW 96
Vertrek
Overleden21-10-1843

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Zoethout Reinder (Hielkes ) hoofd 25-04-1807
Woudsend
Verversknecht EW 96 1843 1844Sneek
Buwalda Baukje (Pieters ) vrouw 03-01-1810
Franeker
EW 96 1843 1844Sneek
Zoethout Hielke (Reinders ) zoon 22-11-1830
Sneek
EW 96 1843 1844Sneek
Zoethout Pieter (Reinders ) zoon 14-08-1832
Sneek
EW 96 1843 1844Sneek
Zoethout Jelle (Reinders ) zoon 13-03-1838
Sneek
EW 96 1843 21-10-1843
Zoethout Age (Reinders ) zoon 11-07-1842
Franeker
1844Sneek
Thanks!

Uw bijdrage betreft :