Jantje Rintjes Andringa

Persoonsgegevens

FamilienaamAndringa
VoornaamJantje
Patroniem Rintjes
Familierelatievrouw
Geboorte / doop02-02-1798 , Tzum
Burgerlijke staatGehuwd
Kerkgenootschapdg
Huwelijk25-05-1828, Franeker
Beroep
Herkomst25-5-1828, Tzummarum
Vertrek1852 TW 12
Overleden24-10-1866, Franeker
Grafzerk
Medische gegevens
BijzonderhedenOp 25-05-1828 in Franeker gehuwd met Bote Klaases Cuperus is geboren op 19-12-1790 in Bijum, zoon van Klaas Ynzes Cuperus en Saakje Botes.
Bijzonderheden
Op 25-05-1828 in Franeker gehuwd met Bote Klaases Cuperus is geboren op 19-12-1790 in Bijum, zoon van Klaas Ynzes Cuperus en Saakje Botes.

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Cuperus Bote (Klaases) hoofd 19-12-1790
Baijum
Arbeider WV 31 1818 1852
TW 12
23-12-1853, Franeker
i
Andringa Tjietske (Rintjes) vrouw 1793
Tzum
WV 31 1818 17-3-1825, Franeker
Andringa Jantje ( Rintjes) vrouw 02-02-1798
Tzum
Tzummarum 25-5-1828 1852
TW 12
24-10-1866, Franeker
i
Cuperus Saakje (Botes) dochter 10-9-1814
Franeker
WV 31 1818 8-10-1836
Cuperus Antje (Botes ) dochter 5-1-1819
Franeker
22-09-1838, Franeker
Cuperus Doetje (Botes) dochter 23-12-1821
Franeker
23-12-1821, Franeker
i
Cuperus Rintje (Botes) zoon 10-1-1823
Franeker
2-1-1848
TO 32
11-11-1897, Franeker
i
Cuperus Klaske (Botes) dochter 10-3-1825
Franeker
24-3-1825, Franeker
i
Cuperus Klaas (Botes) Zoon 2-2-1828
Franeker
15-7-1828, Franeker
i
Cuperus Klaas (Botes ) Zoon 15-3-1829
Franeker
13-9-1829, Franeker
i
Cuperus Tjietske (Botes) dochter 9-10-1830
Franeker
20-2-1831, Franeker
i
Cuperus Klaas (Botes) zoon 14-1-1832
Franeker
1852
TW 12
3-10-1899, Franeker
i
Cuperus Tjietske (Botes) dochter 3-2-1833
Franeker
12-3-1833, Franeker
i
Cuperus Tjietske (Botes) dochter 25-2-1834
Franeker
1852
TW 12
28-07-1879, Franeker
i
Cuperus Elisabeth (Botes) dochter 29-3-1835
Franeker
09-04-1837, Franeker
i
Cuperus Ytske (Botes) dochter 3-9-1836
Franeker
24-2-1839, Franeker
i
Cuperus Sake (Botes) zoon 19-6-1838
Franeker
2-7-1838, Franeker
i
Cuperus Antje (Botes) dochter 9-11-1841
Franeker
1852
TW 12
22-04-1881, Franeker
Thanks!

Uw bijdrage betreft :