Janke Cornelis Kramer

Persoonsgegevens

FamilienaamKramer
VoornaamJanke
PatroniemCornelis
Familierelatievrouw
Geboorte / doop3-5-1800, Peins
Burgerlijke staatgehuwd
KerkgenootschapNederlands Hervormd
Huwelijk
Beroep
Herkomst1858, EN 58
Vertrek9-9-1859 Overl. te Deinum
Overleden
Grafzerk
Medische gegevens

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Boer, de Gijsbert ( Jans) hoofd 19-2-1808
Dronrijp
Arbeider EN 58 1858 27-2-1860
Tzummarum
Kramer Janke (Cornelis) vrouw 3-5-1800
Peins
EN 58 1858 9-9-1859
Overl. te Deinum
Boer, de Neeltje (Gijsberts) dochter 2-10-1836
Zweins
EN 58 1858 27-2-1860
Tzummarum
Thanks!

Uw bijdrage betreft :