Jan Dirk Karel Sijbrens Posthumus

Persoonsgegevens

FamilienaamPosthumus
VoornaamJan Dirk Karel
PatroniemSijbrens
Familierelatiezoon
Geboorte / doop20-01-1908, Franeker
Burgerlijke staatOngehuwd
KerkgenootschapNederlands Hervormd
Huwelijk
Beroep
Herkomst12-05-1908, EW 23
Vertrek23-09-1927, Deventer
Overleden
Grafzerk
Medische gegevens

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Posthumus Sijbren hoofd 11-02-1867
Giekerk
Notaris EW 23 12-05-1908 11-01-1932
Apken Klaartje vrouw 30-04-1877
Purmerend
EW 23 12-05-1908 02-07-1932Den
Haag
Posthumus Jan Dirk Karel (Sijbrens) zoon 20-01-1908
Franeker
EW 23 12-05-1908 23-09-1927Deventer
Posthumus Sijbrandus Auke (Sijbrens) zoon 29-04-1910
Franeker
27-10-1928Delft
Posthumus Auke Sipke (Sijbrens) zoon 26-04-1915
Franeker
02-07-1932Den
Haag
Cuperus Sijke geen 23-07-1885
Franeker
Dienstbode EW 23 12-05-1908 4-07-1932Den
Haag
Kingma Froukje geen 27-01-1894
Franeker
Dienstbode EW 156 01-08-1911 11-05-1919Vijverstraat
9
Thanks!

Uw bijdrage betreft :