Jacob Heeres

Persoonsgegevens

Familienaam
VoornaamJacob
PatroniemHeeres
Familierelatiezoon
Geboorte / doop18-03-1721 , Franeker
Burgerlijke staatOngehuwd
KerkgenootschapNederlands Hervormd
Huwelijk
Beroep
Herkomst1731, EN 86
Vertrek1733, TO 46
Overleden
Grafzerk
Medische gegevens

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Jan (Heeres) zoon 27-01-1724
Franeker
EN 86 1731 1733TO
46
Cuil Trijntje (Hendriks ) vrouw 12-08-1683
Franeker
EN 86 1731 03-12-1731
i
Jetske (Jeppes ) vrouw 16-12-1683
Franeker
EN 87 09-02-1732 1733 TO
46
10-04-1749
i
Heere (Pieters) hoofd 03-03-1689
Franeker
Mr metselaar EN 86 1731 1733 TO
46
00-09-1751
i
Pietje (Heeres) dochter 16-10-1718
Franeker
EN 86 1731 1733TO
46
Jacob (Heeres) zoon 18-03-1721
Franeker
EN 86 1731 1733TO
46
Brouwer Elisabeth hoofd 27-11-1835
Franeker
d13p70 01-07-1895 EN
48
26-12-1906
i
Boorsma Antje Kleindochter 04-03-1903
Tzum
1903TO
167
Wit, de Andries (Gerrits) hoofd 07-01-1843
Franeker
Arbeider EW 132 01-07-1891 01-07-1892 TO
190
Piebenga Margaretha vrouw 15-02-1857
Franeker
EW 132 01-07-1891 01-07-1892 TO
190
Wit, de Antje (Andries ) dochter 27-12-1878
Franeker
EW 132 01-07-1891 01-07-1892 TO
190
Wit, de Minke (Andries ) dochter 02-11-1884
Franeker
EW 132 01-07-1891 01-07-1892 TO
190
Thanks!

Uw bijdrage betreft :