Hidde Otter

Persoonsgegevens

FamilienaamOtter
VoornaamHidde
Patroniem
Familierelatiegeen
Geboorte / doop25-11-1865, Sondel
Burgerlijke staatog
Huwelijk
BeroepStalknecht
Herkomst1-6-1888, Balk
Vertrek16-12-1889 Balk
Overleden

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Veenstra Gerlof hoofd 12-2-1840
Dronrijp
Koffiehuishouder Akkrum 14-5-1881 11-5-1898
Huizum
Joustra Jeltje vrouw 18-5-1840
Baard
Akkrum 14-5-1881 11-5-1898
Huizum
Veenstra Roelofje dochter 23-12-1865
Zweins
Akkrum 14-5-1881 1886
TO 250
Veenstra Douwe zoon 20-3-1868
Zweins
Akkrum 14-5-1881 11-5-1898
Leeuwarden
Veenstra Antje dochter 12-6-1871
Beetsterzwaag
Akkrum 14-5-1881 24-10-1894
Leeuwarden
Veenstra Aagje dochter 26-4-1872
Beetsterzwaag
Akkrum 14-5-1881 11-5-1898
Huizum
Veenstra Jan Wolter zoon 22-6-1880
Akkrum
Akkrum 14-5-1881 23-12-1897
Groningen
Rozendal Doede Jarigs geen 20-2-1850
Noordwijk
Stalknecht St. Anna 19-5-1881 15-8-1881
Vr. Parochie
Frolich Johannes geen 15-2-1858
Delft
Stalknecht Midlum 13-9-1881 4-5-1884
Almenum
Vellinga Elske Roelofs geen 9-5-1859
Tzummarum
Dienstmeid Ried 25-1-1886 12-8-1886
Tzum
Scholte Haije geen 17-8-1859
‘t Meer
Bediende ‘t Meer 11-5-1889 11-11-1889
Heerenveen
Schimmelpenning Hendrik geen 10-3-1863
Wijnaldum
Stalknecht Wijnaldum 3-7-1890 29-10-1890
Wijnaldum
Schaaf, van der Trijntje Douwes geen 10-5-1863
Lollum
Dienstmeid Bolsward 17-5-1890 12-11-1890
Dronrijp
Kramer Wijtske geen 12-11-1863
Oosterlittens
Dienstmeid Spannum 4-6-1883 1-10-1884
Baard
Haan, de Foppe geen 13-12-1863
Gorredijk
Stalknecht Kortezwaag 14-9-1893 20-1-1894
Kortezwaag
Sijbesma Brant geen 29-12-1863
Sexbierum
Stalknecht Maartensdijk 9-11-1889 6-6-1890
Sexbierum
Volbeda Trijntje Doekes geen 13-5-1864
Pingjum
Dienstmeid Pingjum 13-6-1885 14-9-1885
Pingjum
Schuurmans Klaas Lieuwes geen 3-7-1864
Dronrijp
Stalknecht Dronrijp 13-6-1884 19-5-1888
Harlingen
Krikke Jentje geen 23-9-1864
Tjalleberd
Dienstmeid Heerenveen 28-7-1888 31-3-1890
N.A. Iowa
Bakker Lutgertje Dirks geen 27-10-1864
Sexbierum
Dienstmeid Sexbierum 13-6-1884 26-5-1885
Sexbierum
Otter Hidde geen 25-11-1865
Sondel
Stalknecht Balk 1-6-1888 16-12-1889
Balk
Faber Neeltje Jans geen 23-2-1866
Lekkum
Dienstmeid Wons 22-6-1888 13-8-1888
Tzum
Visser Jacob Pieters geen 20-12-1866
Oosterlittens
Stalknecht Leeuwarden 10-3-1891 8-4-1892
Baard
Kerkhof Geertje geen 4-8-1867
Beetgum
Dienstmeid Irnsum 19-7-1888 20-6-1889
Leeuwarden
Meulen, van der Ybele Jans geen 26-9-1868
Beets
Stalknecht Beetsterzwaag 9-5-1892 22-11-1892
Berlikum
Jong, de Martha geen 1-4-1871
Rotsterhaule
Dienstmeid Bozum 29-10-1892 27-6-1893
Scharnegoutum
Bijlstra Elisabeth Willems geen 8-4-1872
Zweins
Dienstmeid Peins 8-6-1891 11-12-1893
Peins
Elzinga Antje Tjerks geen 31-3-1873
Marssum
Dienstbode Marssum 18-8-1894 30-11-1894
Engelum
Lietzema Atse geen 24-7-1873
Langezwaag
Stalknecht ‘t Meer 5-6-1895 16-11-1895
Heerenveen
Dooijema Eijb Tjepkes geen 18-2-1874
Witmarsum
Stalknecht Witmarsum 4-4-1896 17-4-1897
Witmarsum
Bus Janke geen 20-7-1876
Arum
Dienstmeid Arum 11-11-1896 29-9-1897
Witmarsum
Herrema Geeske geen 13-6-1877
Peins
Dienstbode Peins 28-5-1895 1-6-1896
Peins
Witte, van de Pieter Jans geen 10-10-1878
Pingjum
Stalknecht Witmarsum 24-3-1897 4-10-1898
Leeuwarden
Thanks!

Uw bijdrage betreft :