Hermanus Wijbes Kingma

Persoonsgegevens

FamilienaamKingma
VoornaamHermanus
PatroniemWijbes
Familierelatiezoon
Geboorte / doop24-04-1845, Franeker
Burgerlijke staatOngehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst
Vertrek
Overleden14-6-1845, Franeker
BijzonderhedenZoon van Wybe Harmens Kingma, kleermaker, en Anna Maria Huisman.
Bijzonderheden
Zoon van Wybe Harmens Kingma, kleermaker, en Anna Maria Huisman.

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Kingma Wijbe (Harmens) hoofd 12-03-1814
Franeker
Kleermaker EO 62 1844 1851 TN
101
04-11-1889, Franeker
i
Huisman Anna Maria (Anthoni) vrouw 02-01-1805
Harlingen
Dienstmeid EO 62 1844 07-05-1848, Franeker
i
Boomsma Akke (Frederiks) vrouw 21-07-1816
Harlingen
Naaister Harlingen 20-08-1848 1851 TN
101
10-12-1874, Franeker
i
Kingma Alida (Wijbes ) dochter 21-04-1839
Franeker
Schoolleerling, Dienstmeid, dienstbode EO 62 1844 28-09-1919, 's Gravenhage.
i
Kingma Antonius (Wijbes ) zoon 05-10-1841
Franeker
Schoolleerling EO 62 1844 11-05-1895, Franeker
i
Kingma Hermanus (Wijbes ) zoon 24-04-1845
Franeker
14-6-1845, Franeker
i
Staalstra Evert (Jans ) hoofd 29-12-1738
Franeker
Koopman EO 2 1790 1791TW
82
>1791
i
Thanks!

Uw bijdrage betreft :