Harmen Gerbens de Vries

Persoonsgegevens

FamilienaamVries, de
VoornaamHarmen
PatroniemGerbens
Familierelatiezoon
Geboorte / doop14-10-1830, Franeker
Burgerlijke staatOngehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst
Vertrek1831, EO 74
Overleden

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Vries, de Gerben (Harmens) hoofd 25-03-1780
Tzum
Arbeider UB 63 1830 1831 EO
74
Vries, de Hiltje (Gerbens) dochter 02-07-1820
Tzum
UB 63 1830 1831 EO
74
18-02-1860, Franeker
i
Vries, de Rinse (Gerbens ) zoon 27-12-1822
Tzum
UB 63 1830 1831 EO
74
Vries, de Harmen (Gerbens ) zoon 14-10-1830
Franeker
1831 EO
74
Thanks!

Uw bijdrage betreft :