Geertruida Johannes Wijngaarden

Persoonsgegevens

FamilienaamWijngaarden
VoornaamGeertruida
PatroniemJohannes
Familierelatiedochter
Geboorte / doop7-10-1897, Franeker
Burgerlijke staatOngehuwd
KerkgenootschapNederlands Hervormd
Huwelijk
Beroep
Herkomst19-8-1922, Leeuwarden
Vertrek18-5-1928 Peins
Overleden 02-03-1934, Kiesterzijl
Grafzerk
Medische gegevens
BijzonderhedenOp 08-09-1928 gehuwd met Nammen van der Plaats.
De kleine foto is van haar Vader Johannes Wijngaarden.
Bijzonderheden
Op 08-09-1928 gehuwd met Nammen van der Plaats.
De kleine foto is van haar Vader Johannes Wijngaarden.

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Haarsma Wijtske (Rommerts) vrouw 19-05-1861
Tzummarum
Dienstmeid TO 169 1909 03-05-1935, Franeker
i
Wijngaarden Klaaske (Johannes) dochter 20-11-1891
Franeker
Leeuwarden 11-11-1921 Kaart
van Pieter visser
16-01-1974, Leeuwarden
i
Wijngaarden Lolkje (Johannes) dochter 22-02-1893
Franeker
Krankzinnigengesticht 17-06-1912 1915TN
78
04-02-1972, Leeuwarden
i
Wijngaarden Johanna (Johannes) dochter 27-10-1894
Franeker
Leeuwarden 14-08-1917 kaart
van Frans Strikwerda
20-10-1986, Muiderberg
i
Wijngaarden Geertruida (Johannes) dochter 7-10-1897
Franeker
Leeuwarden 19-8-1922 18-5-1928
Peins
02-03-1934, Kiesterzijl
i
Wijngaarden Japke (Johannes) dochter 4-7-1900
Franeker
TO 169 1909 29-07-1922Almenum 1984
i
Wijngaarden Romkje (Johannes) dochter 11-10-1901
Franeker
TO 169 1909 17-05-1921 Leeuwarden 27-12-1989, Harlingen 
i
Wijngaarden Aaltje dochter 5-5-1904
Franeker
Leeuwarden 9-5-1927 28-5-1927
Herbaijum
Wijngaarden Johannes kl.z. 14-2-1923
Franeker
18-5-1928
Peins
Thanks!

Uw bijdrage betreft :