Zevenhuizen 34 (1918 Zevenhuizen nr. 2, in 1926 vernummerd)

Straat:Zevenhuizen
Huisnummer:34
Toevoeging:1918 Zevenhuizen nr. 2, in 1926 vernummerd
Kadasters:C 480
1713:Zevenhuizen 1
1808:Zevenhuizen 1
1885:Zevenhuizen 1
1908:Zevenhuizen 2
Foto's
Inwoners
Eigenaars

Foto's

Pelmolen op Zevenhuizen
Zevenhuizen
Bron: Reinder Baas, Stichting tot behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-02-01-00427
Onbekende molen
Zevenhuizen
Datering: 1902
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-02266
Zevenhuizen. Ook wel de driehoek genoemd. Allemaal afgebroken
Zevenhuizen
Datering: 1968-1971
Bron: A. Jellema
Identificatienummer: A-10-02-00153
Zevenhuizen. Ook wel de driehoek genoemd. Allemaal afgebroken
Zevenhuizen
Datering: 1968-1971
Bron: A. Jellema
Identificatienummer: A-10-02-00154
Interieur van Groene Kas Zevenhuizen. Eigenaar Frans van der Woude
Zevenhuizen
Bron: Foto Hommema
Identificatienummer: A-08-04-00564
Een foto waar veel te zien is. De toren van de Roomsch Katholieke kerk. De drie molens op Zevenhuizen en Vijhuizen. De "Paardenbrug, en de boerdijen van Fokkema en Hettinga
Zevenhuizen
Bron: Gerard van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-02608
Vijzel van een molen
Zevenhuizen
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00212

Inwoners

Eigenaars

Grafzerken

Grafzerken in de kerk

In de Martinikerk bevinden zich in totaal 332 grafzerken voorzien van tekst en/of beeldhouwwerk. De oudste steen dateert uit het jaar 1387. De jongste zerk werd gemaakt in 1824. Na 1825 was het verboden om in de kerk begraven te worden.

Somminge grafzerken zijn goed bewaard gebleven, vooral de 27 die langs de muren zijn opgesteld. Een dergelijke steen was kostbaar en kostte vroeger evenveel als een boerderij! Andere grafstenen zijn in de loop van de tijden gebroken, gedeeltelijk zoekgeraakt, afgesleten of opzettelijk beschadigd. Adelijke namen en familiewapens werden zorgvuldig weggebeiteld in de Franse tijd, toen de leus "vrijheid, gelijkheid en broederschap" de boventoon ging voeren. Aan een flink aantal zerken in de kerk is dat heel duidelijk te zien. Er zijn dan krassen aangebracht op bijvoorbeeld het randschrift van een zerk.

Deze beschrijving heeft tot doel een aantal bestaande beschrijvingente bundelen en - vooraf qua nummering van de zerken - met elkaar in overeenstemming te krijgen.

De nummering is ontleend aan:

  • "Register van de grafzerken in de Martinikerk te Franeker", een eerdere uitgave van het College van Kerkvoogden van de Nederlands Hervormde Kerk Franeker.
Gegevens zijn gebundeld uit:

Er is geen nieuw materiaal toegevoegd noch een controle van de gebruikte historische gegevens uitgevoerd.

Namens het College van Kerkrentmeesters  •  Ir. F. Zandveld  •  Secretaris

Ter gevolge van de bouwkundige aanpassing (2015) in de Martinikerk hebben enkele zerken een nieuw positie gekregen.

J. Elsing  •  Lid Collectieve Kerkrentmeesters.


Thanks!

Uw bijdrage betreft :