Froukje Jeltes Pasma

Persoonsgegevens

FamilienaamPasma
VoornaamFroukje
PatroniemJeltes
Familierelatievrouw
Geboorte / doop19-9-1849, Franeker
Burgerlijke staatGehuwd
KerkgenootschapNederlands Hervormd
Huwelijk20-05-1869, Franeker
Beroep
Herkomst1870, TO 96
Vertrek12-9-1876 Amsterdam
Overleden03-05-1884, Amsterdam.
Grafzerk
Medische gegevens
Bijzonderhedendochter van Jelte Tjiepkes Pasma en Sjoukje Hyltjes Hiemstra.
Op 20-05-1869 te Franeker gehuwd met Lieuwe Jan Anes Kuijpers, zoon van Ane Cornelis Kuijpers en Jetske Pieters van der Wal.
Bijzonderheden
dochter van Jelte Tjiepkes Pasma en Sjoukje Hyltjes Hiemstra.
Op 20-05-1869 te Franeker gehuwd met Lieuwe Jan Anes Kuijpers, zoon van Ane Cornelis Kuijpers en Jetske Pieters van der Wal.

Adres

Godsacker 1

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Kuijpers Lieuwe Jan (Anes) hoofd 26-11-1844
Franeker
Bakker TO 96 1870 12-9-1876 Amsterdam 15-10-1902, Amsterdam
i
Pasma Froukje (Jeltes) vrouw 19-9-1849
Franeker
TO 96 1870 12-9-1876 Amsterdam 03-05-1884, Amsterdam.
i
Kuijpers Sjoukje dochter 3-7-1871
Franeker
12-9-1876 Amsterdam
Kuijpers Ane zoon 5-10-1873
Franeker
12-9-1876 Amsterdam
Kuijpers Jetske dochter 25-3-1875
Franeker
12-9-1876 Amsterdam
Valk Hendrik geen 14-9-1846
Grijpskerk
Bakkersknecht Zuidhorn 24-5-1873 29-4-1874 Aduard
Schaaf Huite Gerlofs geen 10-3-1848
Makkum
Bakkersknecht Harlingen 1-7-1872 19-11-1874 Minnertsga
Jansonius Pieter Pieters geen 27-3-1849
Zweins
Bakkersknecht Tzum 18-10-1870 1-6-1871 Harlingen
Steensma Hiltje Aukes geen 18-4-1850
Franeker
Dienstmeid TO 96 1870 2-6-1872 TN 61
Wierda Eelkje Ates geen 19-12-1850
Sloten
Dienstmeid Sloten 27-2-1871 18-5-1879 TW 32
Goslinga Dirk Tjeerds geen 8-7-1851
Arum
Bakkersknecht TO 96 1870 29-8-1870 Arum
Wal, van der Wijtske Dirks geen 31-3-1852
Batenburen
Dienstmeid Minnertsga 19-11-1874 12-6-1876 Leeuwarden
Telenga Gerben Lieuwes geen 25-11-1853
Franeker
Bakkersknecht Harlingen 15-5-1873 6-9-1873 Harlingen
Laan, van der Harke geen 24-9-1854
Kollum
Bakkersknecht Bergum 13-9-1875 ?
Prins Frederik geen 12-10-1854
Workum
Bakkersknecht Midlum 27-7-1875 27-5-1876 Terschelling
Jordan Antje geen 23-2-1856
Steenwijkerwold
Dienstmeid Peperga 18-10-1875 ?
Pot Albertus geen 28-3-1856
Harlingen
Bakkersknecht N. Pekela 23-5-1872 3-6-1872 Harlingen
Koolsbergen Klaas geen 17-2-1857
Rotterdam
Bakkersknecht St.Annaparochie 3-6-1876 30-12-1879 Tzummarum
Pasma Cornelis Pieters neef 8-7-1857
Tzummarum
Tzummarum 21-4-1874 4-6-1875 Tzummarum
Dijk, van Melle Annes geen 14-1-1861
Peins
Bakkersknecht Peins 24-6-1876 2-1-1877 St. Annaparochie
Thanks!

Uw bijdrage betreft :