Floris Wijtzes Zijlstra

Persoonsgegevens

FamilienaamZijlstra
VoornaamFloris
PatroniemWijtzes
Familierelatiezoon
Geboorte / doop2-6-1844, Midlum
Burgerlijke staatOngehuwd
KerkgenootschapNederlands Hervormd
Huwelijk
Beroep
Herkomst19-10-1863, Midlum
Vertrek9-4-1864 Midlum
Overleden
Grafzerk
Medische gegevens

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Zijlstra Wijtze (Annes) hoofd 26-1-1806
Franeker
Tichelaar Midlum 19-10-1863 9-4-1864
Midlum
Visser Aafke (Floris) vrouw 14-5-1806
Midlum
Midlum 19-10-1863 9-4-1864
Midlum
Zijlstra Anne (Wijtzes ) zoon 2-10-1838
Franeker
Midlum 19-10-1863 9-4-1864
Midlum
Zijlstra Floris (Wijtzes ) zoon 2-6-1844
Midlum
Midlum 19-10-1863 9-4-1864
Midlum
Thanks!

Uw bijdrage betreft :