Emkje Gijsberts Haarsma

Persoonsgegevens

FamilienaamHaarsma
VoornaamEmkje
PatroniemGijsberts
Familierelatievrouw
Geboorte / doop20-02-1817 , Herbaijum
Burgerlijke staatGehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst1841, TO 104
Vertrek1843, Tzum
Overleden

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Jansma Jan (Klases) hoofd 21-03-1816
Zweins
Arbeider TO 104 1841 1843
Tzum
Haarsma Emkje (Gijsberts) vrouw 20-02-1817
Herbaijum
TO 104 1841 1843
Tzum
Jansma Klaas (Jans) zoon 15-09-1839
Franeker
TO 104 1841 1843
Tzum
Jansma Baukje (Jans) dochter 06-08-1841
Franeker
1843 Tzum
Tjesma Sijbrigje (Lieuwes ) moeder 30-01-1779
Achlum
TO 104 1841 08-05-1842 OV
54a
i
Jansma Lieuwe ( Klases) broer 07-02-1814
Zweins
Arbeider TO 104 1841 08-05-1842 OV
54a
Thanks!

Uw bijdrage betreft :