Elisabeth Everwijns Drabbe

Persoonsgegevens

FamilienaamDrabbe
VoornaamElisabeth
PatroniemEverwijns
Familierelatiedochter
Geboorte / doop23-07-1766, Franeker
Burgerlijke staatongehuwd
KerkgenootschapNederlands Hervormd
Huwelijk
Beroep
Herkomst
Vertrek
Overleden03-09-1766
Grafzerk
Medische gegevens

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Drabbe Everwijn (Jacobus) hoofd 01-09-1732
Goes
Conrector/bibliothecaris TO 139 1761 12-05-1799
i
Vriemoet Johanna Cornelia vrouw 1733
onbekend
TO 139 1761 13-06-1811
Drabbe Johannes Jacobus (Everwijns) zoon 25-11-1759
Franeker
TO 139 1761 22-03-1762
Drabbe Cecilia Johanna (Everwijns) dochter 15-02-1761
Franeker
TO 139 1761 13-08-1780Deventer
Drabbe Maria Agnes (Everwijns) dochter 06-02-1763
Franeker
16-03-1763
Vriemoet Drabbe Jacobus (Everwijns) zoon 21-07-1765
Franeker
24-01-1766
Drabbe Elisabeth (Everwijns) dochter 23-07-1766
Franeker
03-09-1766
Vriemoet Drabbe Johannes (Everwijns) zoon 27-09-1769
Franeker
14-06-1807 TO
114 ( Breedeplaats 8 )
Drabbe Elisabeth (Everwijns) dochter 08-03-1774
Franeker
?? ?
Hamerster Harmanus (Ulricus) geen 13-03-1720
Leeuwarden
Raadsheer Leeuwarden 1764 14-11-1779
i
Thanks!

Uw bijdrage betreft :