Douwe Antoons Staalstra

Persoonsgegevens

FamilienaamStaalstra
VoornaamDouwe
PatroniemAntoons
Familierelatiezoon
Geboorte / doop20-07-1906, Franeker
Burgerlijke staatOngehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst
Vertrek20-04-1910, UB 33x
Overleden

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Wolbers Johanna hoofd 09-04-1873
Franeker
ZH 10a 01-05-1904 20-04-1910 UB
33x
i
Halma Rienkje (Cornelis) dochter 10-11-1897
Hitzum
ZH 10a 01-05-1904 20-04-1910UB
33x
Halma Gatske (Cornelis) dochter 06-03-1901
Herbaijum
ZH 10a 01-05-1904 20-04-1910 UB
33x
Halma Cornelis (Cornelis) zoon 07-04-1904
Franeker
ZH 10a 01-05-1904 20-04-1910 UB
33x
Staalstra Douwe (Antoons) zoon 20-07-1906
Franeker
20-04-1910 UB
33x
Staalstra Jelle (Antoons) zoon 31-07-1907
Franeker
20-04-1910 UB
33x
Staalstra Dirk (Antoons) zoon 25-06-1909
Franeker
03-02-1910
Staalstra Trijntje (Antoons) dochter 25-06-1909
Franeker
20-04-1910 UB
33x
Staalstra Antoon (Douwes) man 11-11-1866
Franeker
Arbeider WV 30 01-05-1904 20-04-1910 UB
33x
Thanks!

Uw bijdrage betreft :