Cornelis Sijtzes Adema

Persoonsgegevens

FamilienaamAdema
VoornaamCornelis
PatroniemSijtzes
Familierelatiezoon
Geboorte / doop12-3-1848, Franeker
Burgerlijke staatOngehuwd
KerkgenootschapRooms Katholiek
Huwelijk
Beroep
Herkomst1852, EW 101
Vertrek7-5-1855 Makkum
Overleden
Grafzerk
Medische gegevens

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Adema Sijtze (Cornelis) hoofd 01-04-1816
Makkum
Panbakker EW 101 1852 7-5-1855
Makkum
Kalkstra Trijntje ( Willems) vrouw 17-8-1815
Franeker
EW 101 1852 7-5-1855
Makkum
Adema Cornelis (Sijtzes) zoon 12-3-1848
Franeker
EW 101 1852 7-5-1855
Makkum
Adema Willem (Sijtzes) zoon 4-9-1850
Franeker
EW 101 1852 7-5-1855
Makkum
Adema Harmen (Sijtzes) zoon 21-2-1852
Franeker
EW 101 1852 7-5-1855
Makkum
Adema Atje (Sijtzes) dochter 2-10-1853
Franeker
7-5-1855
Makkum
Thanks!

Uw bijdrage betreft :