Cornelia Feikes Dokter

Persoonsgegevens

FamilienaamDokter
VoornaamCornelia
PatroniemFeikes
Familierelatiedochter
Geboorte / doop06-04-1877, Menaldum
Burgerlijke staatOngehuwd
KerkgenootschapDoopsgezind
Huwelijk
Beroep
Herkomst01-05-1887, TW 55
Vertrek01-05-1891, TN 128
Overleden
Grafzerk
Medische gegevens

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Dokter Feike hoofd 11-04-1844
Sexbierum
Arts TW 55 01-05-1887 01-05-1891TN
128
Mulder Janke vrouw 21-04-1852
Nieuweschans
TW 55 01-05-1887 01-05-1891TN
128
Dokter Cornelia (Feikes) dochter 06-04-1877
Menaldum
TW 55 01-05-1887 01-05-1891TN
128
Dokter Christiaan Karel (Feikes) zoon 14-06-1878
Menaldum
TW 55 01-05-1887 01-05-1891TN
128
Bees, de Neeltje tante 8-10-1819
Groningen
TW 55 01-05-1887 21-03-1888
Meulen, van der Aukje geen 10-06-1861
Bergum
Dienstmeid TW 55 01-05-1887 18-07-1887Damwoude
Meulen, van der Aukje geen 10-06-1861
Bergum
Dienstmeid Damwoude 14-06-1888 15-11-1889Amsterdam
Boersma Trijntje (Tjeerds) geen 23-06-1867
Menaldum
Dienstmeid Leeuwarden 13-05-1887 12-05-1888Menaldum
Jager, de Antje (Foppes) geen 19-07-1868
Franeker
Dienstmeid Amsterdam 12-05-1891 23-06-1892Leeuwarden
Thanks!

Uw bijdrage betreft :