Bote Klaases Cuperus

Persoonsgegevens

FamilienaamCuperus
VoornaamBote
PatroniemKlaases
Familierelatiehoofd
Geboorte / doop19-12-1790 , Baijum
Burgerlijke staatGehuwd
Kerkgenootschapdg
Huwelijk03-12-1812, Tzum
BeroepArbeider
Herkomst1818, WV 31
Vertrek1852 TW 12
Overleden23-12-1853, Franeker
Grafzerk
Medische gegevens
Bijzonderhedenzoon van Klaas Ynzes Cuperus en Saakje Botes.
Gehuwd op 03-12-1812 te Tzum met Tjietske Rintjes Andringa, 19 of 20 jaar oud. Tjietske is geboren in 1792 in Tzum, dochter van Rintje Teakeles Andringa en Antje Jans.
Gehuwd, 37 jaar oud, op 25-05-1828 in Franeker met Jantje Rintjes Andringa, 30 jaar oud. Jantje is geboren op 02-02-1798 in Tzum, dochter van Rintje Teakeles Andringa en Antje Jans.
Bijzonderheden
zoon van Klaas Ynzes Cuperus en Saakje Botes.
Gehuwd op 03-12-1812 te Tzum met Tjietske Rintjes Andringa, 19 of 20 jaar oud. Tjietske is geboren in 1792 in Tzum, dochter van Rintje Teakeles Andringa en Antje Jans.
Gehuwd, 37 jaar oud, op 25-05-1828 in Franeker met Jantje Rintjes Andringa, 30 jaar oud. Jantje is geboren op 02-02-1798 in Tzum, dochter van Rintje Teakeles Andringa en Antje Jans.

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Cuperus Bote (Klaases) hoofd 19-12-1790
Baijum
Arbeider WV 31 1818 1852
TW 12
23-12-1853, Franeker
i
Andringa Tjietske (Rintjes) vrouw 1793
Tzum
WV 31 1818 17-3-1825, Franeker
Andringa Jantje ( Rintjes) vrouw 02-02-1798
Tzum
Tzummarum 25-5-1828 1852
TW 12
24-10-1866, Franeker
i
Cuperus Saakje (Botes) dochter 10-9-1814
Franeker
WV 31 1818 8-10-1836
Cuperus Antje (Botes ) dochter 5-1-1819
Franeker
22-09-1838, Franeker
Cuperus Doetje (Botes) dochter 23-12-1821
Franeker
23-12-1821, Franeker
i
Cuperus Rintje (Botes) zoon 10-1-1823
Franeker
2-1-1848
TO 32
11-11-1897, Franeker
i
Cuperus Klaske (Botes) dochter 10-3-1825
Franeker
24-3-1825, Franeker
i
Cuperus Klaas (Botes) Zoon 2-2-1828
Franeker
15-7-1828, Franeker
i
Cuperus Klaas (Botes ) Zoon 15-3-1829
Franeker
13-9-1829, Franeker
i
Cuperus Tjietske (Botes) dochter 9-10-1830
Franeker
20-2-1831, Franeker
i
Cuperus Klaas (Botes) zoon 14-1-1832
Franeker
1852
TW 12
3-10-1899, Franeker
i
Cuperus Tjietske (Botes) dochter 3-2-1833
Franeker
12-3-1833, Franeker
i
Cuperus Tjietske (Botes) dochter 25-2-1834
Franeker
1852
TW 12
28-07-1879, Franeker
i
Cuperus Elisabeth (Botes) dochter 29-3-1835
Franeker
09-04-1837, Franeker
i
Cuperus Ytske (Botes) dochter 3-9-1836
Franeker
24-2-1839, Franeker
i
Cuperus Sake (Botes) zoon 19-6-1838
Franeker
2-7-1838, Franeker
i
Cuperus Antje (Botes) dochter 9-11-1841
Franeker
1852
TW 12
22-04-1881, Franeker
Thanks!

Uw bijdrage betreft :