Baukje Ruurds Wijnia

Persoonsgegevens

FamilienaamWijnia
VoornaamBaukje
PatroniemRuurds
Familierelatiedochter
Geboorte / doop27-11-1869, Franeker
Burgerlijke staatOngehuwd
KerkgenootschapNederlands Hervormd
Huwelijk
Beroep
Herkomst
Vertrek7-3-1870 Welsrijp
Overleden
Grafzerk
Medische gegevens

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Wijnia Ruurd ( Eeltjes) hoofd 11-6-1845
Hitzum
Arbeider Tzum 26-10-1869 7-3-1870
Welsrijp
Stavenga Tjitske vrouw 24-4-1844
Hitzum
Welsrijp 26-10-1869 7-3-1870
Welsrijp
Wijnia Baukje (Ruurds) dochter 27-11-1869
Franeker
7-3-1870
Welsrijp
Thanks!

Uw bijdrage betreft :