Ate Ates Adema

Persoonsgegevens

FamilienaamAdema
VoornaamAte
PatroniemAtes
Familierelatiezoon
Geboorte / doop20-11-1915, Franeker
Burgerlijke staatOngehuwd
KerkgenootschapNederlands Hervormd
Huwelijk
Beroep
Herkomst5-5-1929, Vliet 19
Vertrek7-1-1933 Vliet 131
Overleden
Grafzerk
Medische gegevens

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Adema Ate (Ates) Hoofd 31-12-1880
Franeker
Arbeider Vliet 19 5-5-1929 7-1-1933 Vliet
131
Woude, van der Antje (Douwes) vrouw 11-12-1890
Franeker
Vliet 19 5-5-1929 7-1-1933
Vliet 131
Adema Ate (Ates) zoon 20-11-1915
Franeker
Vliet 19 5-5-1929 7-1-1933
Vliet 131
Adema Janke dochter 10-4-1920
Franeker
Vliet 19 5-5-1929 7-1-1933
Vliet 131
Thanks!

Uw bijdrage betreft :