Arend Hoerink Franciscus Brakenhof

Persoonsgegevens

FamilienaamBrakenhof
VoornaamArend Hoerink
PatroniemFranciscus
Familierelatiegeen
Geboorte / doop1814 , onbekend
Burgerlijke staatOngehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst
Vertrek
Overleden01-08-1817
BijzonderhedenZoon van Franciscus Mattheus Brakenhof, militair en Jantje Wiegers waarvan de woon of verblijfplaats onbekend is.
Bijzonderheden
Zoon van Franciscus Mattheus Brakenhof, militair en Jantje Wiegers waarvan de woon of verblijfplaats onbekend is.

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Rengers Hendrik (Jans) hoofd 1782
Epe, Duitsland
Katoenverver Enschede 1817 1820EN
82
Bakker Johanna Cecilia (Willems) vrouw 17-02-1789
Franeker
Leeuwarden 12-09-1819 1820EN
82
Rengers Johannes Wilhelmus (Hendriks) zoon 14-07-1820
Franeker
1820EN
82
Brakenhof Arend Hoerink (Franciscus ) geen 1814
onbekend
01-08-1817
i
Thanks!

Uw bijdrage betreft :