Antje Simons Jager

Persoonsgegevens

FamilienaamJager
VoornaamAntje
PatroniemSimons
Familierelatiedochter
Geboorte / doop20-04-1788 , Franeker
Burgerlijke staatOngehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst1793, TO 118
Vertrek1804, TO 76
Overleden

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Jager Simon (Siebouts ) hoofd 28-10-1750
Franeker
Metselaar TO 118 1793 1804TO
76
Tjitske ( Jurjens) vrouw 07-10-1753
Franeker
TO 118 1793 1804TO
76
Jager Geertje (Simons) dochter 16-09-1777
Franeker
TO 118 1793 1804TO
76
Jager Siebout (Simons ) zoon 26-02-1785
Franeker
TO 118 1793 1804TO
76
Jager Antje (Simons ) dochter 20-04-1788
Franeker
TO 118 1793 1804TO
76
Jager Jurjen (Simons ) zoon 16-09-1791
Franeker
TO 118 1793 1804TO
76
Jager Auke (Simons) zoon 04-10-1794
Franeker
1804TO
76
Jager Rinske (Simons) dochter 25-10-1797
Franeker
03-11-1797
Thanks!

Uw bijdrage betreft :