Antje Botes Cuperus

Persoonsgegevens

FamilienaamCuperus
VoornaamAntje
PatroniemBotes
Familierelatiegeen
Geboorte / doop9-11-1841, Franeker
Burgerlijke staatOngehuwd
KerkgenootschapNederlands Hervormd
Huwelijk
BeroepArbeidster
Herkomst1865, TW 12
Vertrek1867 TO 79
Overleden22-04-1881, Franeker
Grafzerk
Medische gegevens

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Andringa Jantje Rintjes 1* hoofd 2-2-1825
Tzum
TW 12 1865 24-10-1866 Overl.
i
Miedema Hessel Pieters hoofd 20-11-1828
Herbaijum
Arbeider EW 85 1855 1-10-1855 Overl.
Jager, de Andrea vrouw 1-5-1830
Franeker
EW 85 1855 8-10-1855 Overl.
Cuperus Tjietske (Botes) dochter 25-2-1834
Franeker
Arbeidster TW 12 1865 1867 TO 79 28-07-1879, Franeker
i
Miedema Aafke dochter 20-12-1852
Franeker
EW 85 1855 1855 EW 65
Miedema Pieter zoon 12-12-1854
Franeker
EW 85 1855 1855 EW 65
Cuperus Antje (Botes) geen 9-11-1841
Franeker
Arbeidster TW 12 1865 1867 TO 79 22-04-1881, Franeker
Thanks!

Uw bijdrage betreft :