Anne Klases Zijlstra

Persoonsgegevens

FamilienaamZijlstra
VoornaamAnne
PatroniemKlases
Familierelatiezoon
Geboorte / doop27-02-1829 , Franeker
Burgerlijke staatOngehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst
Vertrek
Overleden11-12-1829

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Zijlstra Maaike (Klases) dochter 16-11-1827
Franeker
1830Schip
Haan, de Geertje vrouw 20-03-1799
Franeker
Winkeliersche TO 69 1827 1830Schip
i
Zijlstra Klaas (Annes) hoofd 21-04-1803
Franeker
Koopman/Schipper TO 69 1827 25-02-1829
Hofstra Folkert (Wijbes) geen 20-02-1805
Achlum
koopman Winsum 1828 1830TO
73
Zijlstra Anne (Klases) zoon 27-02-1829
Franeker
11-12-1829
Thanks!

Uw bijdrage betreft :