Anna Cornelia Steinvoorte

Persoonsgegevens

FamilienaamSteinvoorte
VoornaamAnna Cornelia
Patroniem
Familierelatievrouw
Geboorte / doop21-07-1900, Leeuwarden
Burgerlijke staatGehuwd
KerkgenootschapDoopsgezind
Huwelijk
Beroep
Herkomst08-06-1932, Leeuwarden
Vertrek24-06-1936, Voorstraat 41
Overleden
Grafzerk
Medische gegevens

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Jensma Watze hoofd 15-02-1901
Hogebeintum
Notaris Leeuwarden 08-06-1932 24-06-1936Voorstraat
41
Steinvoorte Anna Cornelia vrouw 21-07-1900
Leeuwarden
Leeuwarden 08-06-1932 24-06-1936Voorstraat
41
Meer, van der Trijntje geen 27-07-1905
Wijnaldum
Dienstbode Harlingen 01-11-1932 18-05-1934Herbaijum
Thanks!

Uw bijdrage betreft :