Akke Douwes Groenveld

Persoonsgegevens

FamilienaamGroenveld
VoornaamAkke
PatroniemDouwes
Familierelatiedochter
Geboorte / doop15-06-1877, IJlst
Burgerlijke staatOngehuwd
KerkgenootschapDoopsgezind
Huwelijk
Beroep
Herkomst20-06-1903, Makkum
Vertrek02-09-1903, Makkum
Overleden
Grafzerk
Medische gegevens

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Groenveld Douwe hoofd 01-01-1843
IJlst
Klerk secretarie TO 208 01-07-1896 21-03-1912
Tuinman Trijntje vrouw 13-12-1850
IJlst
TO 208 01-07-1896 1912TW
43
Groenveld Grietje (Douwes) dochter 05-04-1875
IJlst
TO 208 01-07-1896 1912TW
43
Groenveld Akke (Douwes) dochter 15-06-1877
IJlst
Makkum 20-06-1903 02-09-1903Makkum
Groenveld Rink (Douwes) zoon 29-07-1879
IJlst
TO 208 01-07-1896 12-05-1906Amersfoort
Groenveld Anne (Douwes) zoon 26-09-1883
Franeker
Klerk secretarie TO 208 01-07-1896 08-01-1908Amersfoort
Groenveld Anne (Douwes) zoon 26-09-1883
Franeker
Klerk secretarie Amersfoort 13-06-1908 02-04-1909Oldeboorn
Kramer Trientje (Sierts ) geen 20-06-1881
Groningen
Modiste Leeuwarden 16-02-1907 01-05-1907 Amersfoort 29-08-1958, Amersfoor
i
Thanks!

Uw bijdrage betreft :