1889 Gemeente Franeker, nieuwbouw van woonhuis met cafe, in pacht bij Klaas Bijlsma, cafehouder