1783 Pieter Stinstra en Aaltje Wijbenga kopen op 4-4-1783 een fraai en deftig huis met hof, staande en gelegen naast de stadswaag op de Voorstraat, van Abraham Frederik van Schurman, Canunik des capittel St. Maria, thans wonende te Heerenveen. Bij de koopman Doije Sannes bewoond. Het is de koper niet toegestaan om zuidwaards naar het eilandje een uitgang of barte te maken dan met toestemming van Dr. Georgius Coopmans.