1768 Johannes Daniel van Lennep, professor in de Griekse taal, koopt op 10-6-1768 een voortreffelijk huis met hof, staande en gelegen op de Voorstraat, van Hermannus Cannegieter J.U. Doctor, civiel en publiek professor ordinaris aan lands academie en de vrouw Amarentia Susanna Gonggrijp. Bij verkoper bewoond geweest.