1761 Hermanus Cannegieter J.U. Doctor en professor ordinaris aan lands hooge school te Franeker en Amarentia Susanna Gonggrijp Kopen op 31-12-1761 een royaal en deftig huis met erf, staande en gelegen aan de voorstraat, van Hemius Johannes Arntzenius J.U. Doctor en rector aan de latijnse scholen te Leeuwarden en Rachel Cannegieter. Bij de koper op 1 mei 1761 reeds bewoond.