1759 Sophia Sussana Arntzenius en Johannes Busschoff te Nijmegen als voogd over de minderjarige Johanna Christina Arntzenius. Copy