1854 Aankoop tuin exclusief deel gelegen tussen stal en stins, van Gerlofke adama