1803 Froukje Adama en haar echtgenoot Dominicus Nicolaus van der Veen, Gerlofke Adama, Oeke Adama en de weduwe van J Rijseveld