1719 Johannes Ortwinus Westerberg, professor theologie en zijn vrouw Anna Geertruida de Wit kopen op 23-3-1719 een zekere groot en voortreffelijk dwarshuis met schuur hof met bomen en planten, put, regenbak en ledige plaatsen van Catharina Schelkens weduwe van Johannes Lemonon, Staande en gelegen aan de stadsplaats. Uitgezondert de de ringmuur tussen deze en de vroedsman Langwolt huis welke de stad toebehoort.