1716 Catharina Schelkens, weduwe van Johannes Lemonon